Procedura specială a evacuării – Probleme de actualitate din practica instanţelor judecătoreşti

Drd. Alex Bogdan Arghir Judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti Cu titlu de noutate legislativă[1], actualul Cod de procedură civilă a instituit, în Cartea VI-a „Proceduri speciale”, procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept, legiuitorul dorind astfel să vină în întâmpinarea nevoii justiţiabililor …