Extras din Competența în materie civilă potrivit Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012)

Extras din Competenţa în materie civilă potrivit Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012) | Gheorghe-Liviu Zidaru Secţiunea a 5-a. Competenţa exclusivă în materia înregistrării sau valabilităţii drepturilor de proprietate intelectuală §1. Domeniul de aplicare Potrivit art. 24 pct. 4 din Regulament, sunt exclusiv competente „în ceea ce …